20.i 21.10.2017.godine naša škola, nakon tačno tri godine, ponovo se uključuje u  projekat E-medica. Naime, naša škola se priključila projektu „Prva pomoć-prava pomoć“ u okviru međunarodnog projekta E-medica. Aktivno su učestvovali u razmeni učenika iz Srbije i Hrvatske i to iz sledećih škola učesnica:

Medicinska škola „Draginja Nikšić“, S.Mitrovica

Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski“, Kikinda

Pomorska škola, Zadar

Medicinska škola, Pakrac

Medicinska škola, Šibenik

Medicinska škola „Beograd“, Beograd

Dok su učenici razmenjivali svoja znanja i veštine i uspostavljali nova prijateljstva, nastavnici i stručni saradnici, njihovi mentori, su razmenjivali svoja znanja i iskustva, koja su stekli u svom dosadašnjem profesionalnom radu. Evidentirane  su i nove mogućnosti  vezane za razmenu stručne literature i drugih nastavnih sadržaja kojima bi nastavni proces bio znatno obogaćen, osavremenjen i sadržajno bogatiji i zanimljiviji. Još jednom je potvrđena tvrdnja da za znanje nema granica.

 Tokom pomenuta dva radna dana projektni tim Medio-medica postigao je sporazum o saradnji sa projektom E-medica. Dogovoreno je da se naš projekat Medio-medica zvanično prestavi na sledećoj završnoj 11.smotri E-medica, planiranoj za proleće 2018.godine.

Ovakva jedna novoostvarena saradnja je potvrda davno zamišljene ideje  o saradnji među školama iz Srbije i Hrvatske i zajedničkom apliciranju u evropskim projektima saradnje Agencije  za mobilnost i programe EU.