Medicinska škola "Beograd" je najstarija škola za obrazovanje stručnog medicinskog kadra na Balkanu, a početak njenog rada vezuje se za osnivanje škole za babice, 1889. godine. Ova škola je osnovana na praznik Vrači (slava lekara) 14. novembra 1889. godine pod nazivom Srpska Kraljevska škola za babice. Njen osnivač i upravnik bio je dr Jovan J. Jovanović, a prvi kurs u trajanju od 8 meseci završen je do kraja juna 1900. godine.

Godine 1952. Škola dobija rang srednje medicinske škole sa zvaničnim nazivom "Trogodišnja škola za babice". Na osnovu odluke Saveta za prosvetu NRS iz 1960. godine sve medicinske škole, pa i Škola za babice postale su četvorogodišnje škole. Ubrzo posle donošenja Zakona o srednjem obrazovanju maja 1967. godine, kojim je predviđena mogućnost udruživanja srednjih škola u školske centre, zbog problema u vezi smeštaja škola i korišćenja nastavnog kadra, javila se ideja o spajanju Medicinske škole za babice i Škole za medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece.

Škola za medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece osnovana je 3. novembra 1932. godine pod nazivom Škola za dečije negovateljice. Osnivač Škole bio je dr Matija Ambrožić a nastava je prvih godina trajala 6 meseci a od 1947. godine ova škola prelazi na sistem jednogodišnjeg školovanja. Godine 1960. donet je novi nastavni program i izvršena je izmena i dopuna pravilnika o organizaciji i radu ove škole. Škola je tada dobila naziv Škola za medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece i te godine je imala 3 odeljenja sa 106 učenika koji su se školovali četiri godine.

Godine 1972. realizovana je ideja o spajanju ove dve škole i njihova zajednica nazvana je Škola za medicinke sestre i tehničare. Krajem 1974. godine Škola za medicinke sestre i tehničare zaključila je sa Školom za zubne tehničare sporazum o saradnji na poslovima od zajedničkog interesa a školske 1974/1975. godine u proces integracije ulazi i Medicinska škola za fizioterapijske tehničare u Beogradu iz Jevrejske ulice koja je obrazovala učenike oštećenog vida. Medicinska škola "Beograd" je danas jedina škola u Srbiji koja obrazuje fizioterapeutske tehničare oštećenog vida.

Do integracije ove tri škole i stvaranja Obrazovno-vaspitnog centra zdravstvene struke "Beograd" došlo je 1980. godine. Novonastali centar obavlja delatnost srednjeg usmerenog obrazovanja. Škola danas, postoji pod nazivom: Medicinska škola «Beograd» sa četiri obrazovna profila: pedijatrijska sestra- tehničar, fizioterapeutski tehničar, ginekološko-akušerska sestra i medicinska sestra - vaspitač. U skladu sa potrebama pedagoške teorije i prakse kao i u skladu sa teorijom inkluzivnog obrazovanja, naša škola daje poseban doprinos u realizaciji inkluzivnog obrazovanja što je čini posebnom u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Školske 2009-2010. Škola dobija pravo za edukaciju obrazovnog profila fizioterapeutski tehničar prema oglednom nastavnom planu i programu. Školske 2012-2013. maturirala je prva generacija učenika oglednog odeljenja. Od školske 2014-2015. godine u našoj školi započinje obrazovanje učenika fizioterapeutskog obrazovnog profila po novom, reformisanom nastavnom planu i programu.

Škola ima dugogodišnje iskustvo u ostvarivanju programa obrazovanja odraslih, čime smo jedna od vodećih škola u regionu. Pored obrazovanja medicinskih sestara- vaspitača, ginekološko-akušerskih sestara, pedijatrijskih sestara-tehničara i fizioterapeutskih tehničara, škola je po odobrenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2017. godine, započela realizaciju obrazovnog programa za još tri obrazovna profila: Medicinska sestra tehničar, Maser, Zdravstveni negovatelj.