Druga razmena učenika u okviru pilot projekta „Medio-medica“

 Razmena učenika održana je 28.10.2017.godine u Medicinskoj školi „Beograd“, Beograd, Deligradska 31. u okviru planiranih aktivnosti u Pilot projektu Medio-medica. Naša škola je bila domaćin druge razmene učenika tokom koje su se odrađivali svi planirani zadaci vezani za sve učeničke projekte koji su u toku.

U subotu, 28.10.2017. u ranim prepodnevnim satima u našu školu su pristigli dragi nam, gosti, učesnici u projektu „Medio-medica“. Nakon koktela dobrodošlice, gostima smo upriličili kratko predstavljanje naše škole, u spoju dugogodišnje tradicije i savremene tehnologije.

  1. 09.2017. godine - Druga razmena učenika u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi u Beogradu.

Učenici su sa svojim mentorima realizovali zadatke u okviru projekata:

16.09.2017. godine u Kragujevcu u Medicinskoj školi “Sestre Ninković” realizovana je razmena učenika u okviru projekta “Medio-medica”, čiji je osnivač naša škola.
 Medicinska škola “Sestre Ninković” iz Kragujevca, Medicinska škola “7. April” iz Novog Sada i naša škola pripremaju prezentaciju “Osteoporoza i zdravi stilovi života”. Na ovom sastanku nije bila prisutna medicinska škola iz Novog Sada jer se tek uspostavlja saradnja sa njima.
 U ekipi Medicinske škole “Beograd” bili su Šarčević Marija IV4, Ristić Marijana IV4, Ismaili Edin IV2 i mentor Gordana Janjić.

MEDIO MEDICA, pilot projekat, prva razmena učenika

S.Mitrovica, 16.09.2017.

Tema: Fizička aktivnost u službi zdravlja

Škola domaćin: Medicinska škola „Draginja Nikšić“

Škola učesnik: Medicinska škola „Beograd“

 Dana, 16.09.2017.godine na poziv škole domaćina i ujedno nosioca Teme: Fizička aktivnost u službi zdravlja“ proveli smo divne radne sate obrađujući navedenu temu. 

Nakon koktela dobrodošlice i kratkog predstavljanja škole domaćina, pristupili smo radnom sastanku tokom kojeg  je došlo do upoznavanja učenika realizatora projekta i podele konkretnih aktivnosti i zadataka koje je neophodno obraditi kako bi se u potpunosti predstavila i obradila tema Fizička aktivnost u službi zdravlja.

Kako su naši učenici bili puni elana i entuzijazma u realizaciji željenih aktivnosti predviđene pauze nisu realizovane sve dok zadaci nisu urađeni. Lepo ih je bilo videti, zainteresovane i pune poleta.