Druga razmena učenika u okviru pilot projekta „Medio-medica“

 Razmena učenika održana je 28.10.2017.godine u Medicinskoj školi „Beograd“, Beograd, Deligradska 31. u okviru planiranih aktivnosti u Pilot projektu Medio-medica. Naša škola je bila domaćin druge razmene učenika tokom koje su se odrađivali svi planirani zadaci vezani za sve učeničke projekte koji su u toku.

U subotu, 28.10.2017. u ranim prepodnevnim satima u našu školu su pristigli dragi nam, gosti, učesnici u projektu „Medio-medica“. Nakon koktela dobrodošlice, gostima smo upriličili kratko predstavljanje naše škole, u spoju dugogodišnje tradicije i savremene tehnologije.

Upoznali smo  ih sa našom školom, najboljim učenicima, nastavnicima, kreativnom radionicom, dramskom i novinarskom sekcijom, kao i sa humanitarnim radom, volonterskim klubom, svim našim dugogodišnjim uspesima...

Podelivši se u radne grupe, pošli smo na predstavu „Vrtlog“, koju su za nas i naše goste, upriličili zajedničkim snagama učenici dramske, istorijske, novinarske sekcije kao i učenici volonterskog kluba i kreativne radionice.

Tokom radnog dela ovog našeg okupljanja učesnici u svim pomenutim pojektima su odradili planirane zadatke i postigli dogovor o daljim aktivnostima koje treba realizovati do završnog Skupa i prezentacije.

Usledila je pauza za ručak.koju smo proveli u uspostavljanju novih kontakata i razvijanju novih prijateljstava.

Kada smo naše planirane aktivnosti priveli kraju pozvali smo goste da nas ponovo, posete i tu smo se rastali sa željom da se opet što pre sretnemo i odradimo naše teme na najbolji mogući način, a ujedno produbimo i učvrstimo naša prijateljstva i saradnje.