MEDIO MEDICA, pilot projekat, prva razmena učenika

S.Mitrovica, 16.09.2017.

Tema: Fizička aktivnost u službi zdravlja

Škola domaćin: Medicinska škola „Draginja Nikšić“

Škola učesnik: Medicinska škola „Beograd“

 Dana, 16.09.2017.godine na poziv škole domaćina i ujedno nosioca Teme: Fizička aktivnost u službi zdravlja“ proveli smo divne radne sate obrađujući navedenu temu. 

Nakon koktela dobrodošlice i kratkog predstavljanja škole domaćina, pristupili smo radnom sastanku tokom kojeg  je došlo do upoznavanja učenika realizatora projekta i podele konkretnih aktivnosti i zadataka koje je neophodno obraditi kako bi se u potpunosti predstavila i obradila tema Fizička aktivnost u službi zdravlja.

Kako su naši učenici bili puni elana i entuzijazma u realizaciji željenih aktivnosti predviđene pauze nisu realizovane sve dok zadaci nisu urađeni. Lepo ih je bilo videti, zainteresovane i pune poleta.

Gostoprimstvo domaćina je bilo na zavidnom nivou i nakon čuvenog „sremskog ručka domaćinskog“ krenuli smo u obilazak grada gde su nam izvanredni domaćini upriličili posetu znamenitostima grada koje datiraju još od starih Rimljana. Boravak u S.Mitrovici i jedno divno druženje okončali smo popodnevnim druženjem na reci Savi, nakon kojeg smo krenuli put  Beograda.

 

                                                                                              Dejan Gajović, nastavnik-mentor

                                                                                              Sandra Mrđen, nastavnik-koordinator